Nyaman Boat Charter
7 Cabin
Nyaman Boat Charter
KLM Wae Rebo Boat
4 Cabin
KLM Wae Rebo Boat
KLM Floresta Phinisi
3 Cabin
KLM Floresta Phinisi
Samara Phinisi Boat Charter
4 Cabin
Samara Phinisi Boat Charter
KLM Narang Ballaung
6 Cabin
KLM Narang Ballaung
KLM Mikumba II Phinisi
6 Cabin
KLM Mikumba II Phinisi
MV Sipuliang Phinisi II
6 Cabin
MV Sipuliang Phinisi II
Wunderpus Phinisi Liveaboard
4 Cabin
Wunderpus Phinisi Liveaboard
Alila Purnama Phinisi
5 Cabin
Alila Purnama Phinisi
KLM Thalassa Phinisi
5 Cabin
KLM Thalassa Phinisi
Cheng Ho Liveaboard
14 Cabin
Cheng Ho Liveaboard
Embong Nai Phinisi
6 Cabin
Embong Nai Phinisi
The Royal Fortuna Liveaboard
5 Cabin
The Royal Fortuna Liveaboard
KM Noah Komodo Phinisi
14 Cabin
KM Noah Komodo Phinisi
KLM Cahaya Bersama
4 Cabin
KLM Cahaya Bersama
KM Ikan Terbang Cruises
3 Cabin
KM Ikan Terbang Cruises
MV Ambai Liveaboard
8 Cabin
MV Ambai Liveaboard
KLM Budi Utama 2
8 Cabin
KLM Budi Utama 2